la llengüa no es cap frontera, ans al contrari

jueves, 6 de octubre de 2016

La Ruta de la Re Activacio : Pren te un Quit Qat i Re Empren amb la llei de la ...

Pren te un Quit Qat i Re Empren amb la llei de la segona oportunitat a la ma
Primer ideem i generem un conjunt de mètriques per explorar i avaluar les oportunitats 

A continuació, desenvolupem estratègies per donar suport a nous processos de pensament mes eficaços  

Personalitzem un programa de formació i entrenament per guiar als qui participen en els programes Orientat i Re Empren  cap, resultats  positius i satisfactoris 

AiAiA Orientadors Una Xarxa que deixa estela
resultats que són eficaços en el curt termini i faciliten el creixement continu 

No hay comentarios:

Publicar un comentario