la llengüa no es cap frontera, ans al contrari

miércoles, 22 de marzo de 2017

La ocupació 100 es cosa de tothom

  1. Orienta-T 

  2.  La I (idees) de El Viver de Can Patxot Cartes X Presidents: La ocupació 100 es cosa de tothom: Orienta-T     La I (idees) de El Viver de Can Patxot   PER QUÈ NO ?   FEM UNA INVERSIÓ  EN LES  PERSONES  (A INVERTIR EN ORIENTARTE)  AI...

sábado, 11 de marzo de 2017

Fem la Fira Gran + Gran: fem la memòria més gran i mes fàcil de compartir

Orient@-TAssociació per l'impuls de la comunicació i la innovació 

Promou Actuacions Campanyes Programes i plataformes 


Fem la Fira Gran + Gran: Associació per l'impuls de la comunicació i la inn...: A ssociació per l'impuls de la comunicació i la innovació  Promou Actuacions Campanyes Programes i plataformes  El Programa A Inv...

Associació per l'impuls de la comunicació i la innovació Promou Actuacions Campanyes Programes i plataformes

Orient@-TAssociació per l'impuls de la comunicació i la innovació 

Promou Actuacions Campanyes Programes i plataformes 


Txonita i Mota fundadores e El CIEL de les memóries
jueves, 6 de octubre de 2016

La Ruta de la Re Activacio : Pren te un Quit Qat i Re Empren amb la llei de la ...

Pren te un Quit Qat i Re Empren amb la llei de la segona oportunitat a la ma
Primer ideem i generem un conjunt de mètriques per explorar i avaluar les oportunitats 

A continuació, desenvolupem estratègies per donar suport a nous processos de pensament mes eficaços  

Personalitzem un programa de formació i entrenament per guiar als qui participen en els programes Orientat i Re Empren  cap, resultats  positius i satisfactoris 

AiAiA Orientadors Una Xarxa que deixa estela
resultats que són eficaços en el curt termini i faciliten el creixement continu