la llengüa no es cap frontera, ans al contrari

lunes, 10 de enero de 2011

La Fira Gran + Virtual

jo la veig , la Mostra,  en el món de la Xarxa
una exposició virtual que contingui tot allò que pensen mostrar per  veure i gaudir al llarg de la durada de Fira Gran 2011: divulgació d'activitats i projectes, debats tallers,presentació de propostes 

Veig que les Entitats han donat un gran pas en l'ús de les Noves Tecnologies, en les eines de la Comunicació,  i en conèixer els seus atractius i algunes de les seves possibilitats.

Els mitjans de Comunicació, premsa, revistes, botlletins, ràdio TV i portals d' Internet s'han "apuntat" i no deixen de fer reportatges i redactar notícies. Les Persones, són les protagonistes i les qui fan les coses.

L'Ajuntament (el districte) aprofita la ben entesa per impulsar l'ús d' Internet entre els seus empleats, policia local, regidors, equips de neteja, escoles, guarderies, comerços, proveïdors,  la Comunicació i la participació, es mostra com a model d' impuls de la Societat de la Informació i avança cap el e-Governament ..... amb l'Ajuntament de la Ciutat (la Casa Gran) li ajuda a crear models d'impuls de Barcelona BarriXBarri.
i amb les Arees de Benestar social de la Diputació de Barcelona i la Generalitat al llarg de la vegueria de Barcelona i les comarques de Catalaunya

Les Grans empreses amb establiments als barris i  districtes  tenen l'oportunitat de col·laborar amb recursos i troben un retorn atractiu gràcies a l' impacte mediàtic , rentabilitzen el seu Patrocini.
Els comerços col·laboren, participen  i tenen la oportunitat de donar a conèixer allò que ofereixen.

Les Entitats contribueixen divulgant els seus espais a Internet o creant-los si no els tenen i adequant-los a l'actualitat (si el que tenen està demodé).

No hay comentarios:

Publicar un comentario